Kuldioxid er nødvendig for plantetanker som er essensielle for å holde visse arter av fisk i sin beste tilstand. Plantebeholdere er ikke bare vakre for akvakultur, men også nyttig for fiskehelsen. Samtidig som akvarium planter er mange og varierte, de trenger alle en konstant tilførsel av karbondioksid for å vokse vellykket. Nutrition ditt aqua liv på samme tid.

I en naturlig setting kan vannplanter ta inn CO2 fra næringsrike jord og fra luften som stadig blir oppløst i rennende vann. Men i tilfelle av et akvarium hvor det er knapt jord og vannet knapt beveger seg, bør karbondioksidet suppleres med CO2 system. Akvariet er derfor nødvendig for å holde plantene vokse sunne og sterke. Følgelig vil fisken også ha stor fordel.

Årsaken til at akvarieplanter trenger så mye oppløst karbondioksid er fordi det hjelpemidler i prosessen med fotosyntese. I akvarieanlegg kombinerer karbondioksid med vann og lys og produserer derfor sukker - som er energi for anlegget. Oksygen er avfallsproduktet som kommer fra hele prosessen. Dette oksygen er svært viktig for akvariefisken som trekker oksygen fra vannet gjennom gjærene sine.

Fra det som er skissert over, er det nå klart at akvariumkarbondioksydsystemer gir akvariumplanter med midler for å holde akvariefisken frisk. Uten dette CO2, ville akvariet planter nesten ikke kunne gjennomgå fotosyntese og derved gi energi og gi fisken det sårbare oksygenet.

Noen kan ikke se nødvendigheten av et karbondioksid system som de tror at CO2 fisk avgir når de puster, er tilstrekkelig til å opprettholde hele tanken av akvatiske planter. De kunne ikke være mer feil. De CO2 den fisken gir seg under pusting, er ikke nok til å opprettholde en hel tank med vannplanter. Det er behov for tillegg CO2 kosttilskudd i plantetanker for å holde akvatiske planter sunne og stadig voksende.

I nesten alle tilfeller kan fisken få en direkte fordel av CO2 system. For eksempel foretrekker mange arter av fisk - som barbs, diskus, tetras, dwarf gouramis osv. - tanker med velvoksende vannplanter. Disse akvarieplanter er nødvendige for levering av ly, tilførsel av ekstra oksygen til vannet, og bidrag til kjemisk og biologisk filtrering.

Typen av fisk som et karbondioksidanlegg egner seg til, er vanligvis avhengig av hvilken type planter du har i akvariet, fisken og andre faktorer som er unike for plantetanken din. Vurder alle faktorene før du velger et karbondioksidsystem for tanken din. Det er også verdt å merke seg at ingen to CO2 Systemene er de samme, og det kan være en stor forskjell i kvalitet mellom alle to systemer. Vi vil imidlertid alltid anbefale at du bruker et system som selges av en anerkjent forhandler. Våre priser på CO2 Kunst starter på en svært rimelig pris, og vi kan garantere påliteligheten til alle våre produkter.