Merke: CO2Art

Produkt Kode: SDC100

Tilgjengelighet: Utsolgt

Utsolgt
Akvarium CO2 Drop Checker Solution 100ml.
Den består av en ferdig laget 4dKH-løsning som inneholder riktig mengde indikator. Enkel å bruke, ingen blanding nødvendig. Bare åpne hetten og fyll CO2-kontrolleren.
  1. Fyll drop-checkeren 2 / 3 full av CO2 Drop Checker Solution
  2. Installer drop checker inne akvariet
  3. Optimal CO2-nivå er nådd når indikatorløsningen er dypegrønn
  4. Bytt CO2 Drop Checker Solution minst en gang i måneden for å opprettholde nøyaktigheten

Når dråpekontrollen er nedsenket i akvariet, vil karbondioksidet utgasses fra akvariet vann inn i luftrommet på dråpekontrollen og vil etter hvert bli absorbert i indikatoroppløsningen. Karbondioksidgassen vil søke et likevekt mellom indikatoroppløsningen og akvariet vann. Ettersom likevekt oppnås, vil fargen på indikatoroppløsningen inne i drop-kontrolleren endres ut fra konsentrasjonen av CO2 i akvariet.

Hvis indikatoroppløsningen er grønn i fargen, finnes det passende nivåer av karbondioksid i akvariet, og det kreves ingen tiltak. Hvis løsningen i dråpekontrollen endres til blå eller gul, er CO2-nivåene i akvariet for lav eller for høy, henholdsvis.